Notice: Undefined offset: 0 in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 696 Notice: Undefined offset: 1 in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 766 Notice: Undefined offset: 2 in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 766 Notice: Undefined offset: 2 in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 771 Notice: Undefined offset: 2 in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 772 Notice: Undefined offset: 2 in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 773 Notice: Undefined offset: 1 in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 777 Notice: Undefined offset: 1 in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 778 Notice: Undefined offset: 1 in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 779 Kallaste Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 608 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 609 Tarbija, tea oma õigusi! HELISTA 1330

Tarbijakaitseameti kodulehekülG http://www.tka.riik.ee/ Tarbijakaitseameti kontaktinfo (Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, nõuandetelefon: 1330 ja 6 201 707)

Kuhu ja kuidas esitada kaebust?

Hoolimata ostetud kauba heaperemehelikust kasutamisest võib juhtuda, et mõne aja pärast ilmnevad sellel defektid, see lakkab töötamast vms.

Näide: Riina ostis mõned kuud tagasi arvuti. Arvuti aga ei tööta korralikult ning Riina sooviks esitada arvuti kvaliteedi suhtes kaebuse. Paraku ei ole Riina varem selliste probleemidega kokku puutunud ja tal on mitmeid küsimusi: kuhu tuleb kaebus esitada? Kas tal on õigus kuskile edasi pöörduda, kui kauplus tema muret ei lahenda? Kas kuskilt saaks enne kauplusesse pöördumist täpsustada, millised on tema õigused?

Tarbija ees vastutab müüja!
Kaebuse esitamise kord on reguleeritud tarbijakaitseseadusega ning on kohustuslik järgimiseks kõikidele Eestis tegutsevatele kauplejatele.
Seega, juhul kui kaubal või teenusel ilmnenud puudused on tingitud müüjapoolsest lepingu rikkumisest, tasub oma õigusi kaitsta ning otsida probleemile lahendust. Esmaseks sammuks on pöörduda kaebusega müüja poole. Kui suulise kaebuse peale ei reageerita, esita kaebus kirjalikult.

Kaebuse võib esitada vabas vormis, kuid kindlasti tuleb kaebusesse märkida:
oma nimi ning kontaktandmed;
kaebuse esitamise kuupäev;
kaubal või teenusel esinev puudus;
omapoolne soovitav lahend.NB! Kaebusele tuleb kindlasti lisada ka koopia ostudokumendist (ostutšekk), mis tõendab, et ost on sooritatud just sellest poest ning just sel kuupäeval.

Kas müüja on kohustatud vastama?

Müüja on kohustatud kaebuse vastu võtma ja tarbijale 15 päeva jooksul kirjalikult vastama. Kui müüja keeldub kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus müüja poolt pakutud lahendiga ja leiad, et Su õigusi on rikutud, võid abi saamiseks pöörduda tarbijakaitseametnike poole.

NB! Kui Sa ei ole kindel, mida on Sul õigus nõuda, tasub kindlasti enne kaebuse esitamist küsida nõu tarbijakaitsespetsialistidelt, nt Tarbijakaitseameti infotelefonilt 1330 või 6 201 707, külastada ameti kodulehekülge www.tka.riik.ee või võtta ühendust tarbijaorganisatsioonidega, kes tegelevad nõustamisega. Kui oled oma õigustest teadlik, on probleeme kergem lahendada.

Kuhu pöörduda, kui kauplejaga ei saavutata kokkulepet?

Kui kaupleja keeldub Sinu kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega ja leiad, et Sinu huve on kahjustatud, võid tarbijana esitada kaebuse Tarbijakaitseametile. Tarbijakaitseametil on õigus viia läbi lepitusmenetlus ehk Sinu probleemi lahendamiseks võtta ühendust kauplejaga ning selgitada välja kaebuse asjaolud ning Sinu seaduslikud õigused.

Juhul, kui lepitusmenetlus ei anna soovitud tulemust ning kaupleja jääb seisukohale, et ei ole Sinu kui tarbija õigusi kahjustanud, on Sul õigus edasise sammuna pöörduda kohtuvälise instantsi – Tarbijakaebuste Komisjoni poole. Kuidas täpselt toimub komisjonile kaebuse esitamine, selgitatakse Sulle Tarbijakaitseametis.

Mis on Tarbijakaebuste komisjon?

Tarbijakaebuste komisjoni näol on tegemist Eestis tegutseva kohtuvälise institutsiooniga, kes töötab erapooletult Tarbijakaitseameti juures ning lahendab tarbija ja müüja vahelisi vaidlusi.

Komisjon on pädev menetlema juhtumeid, mille üheks pooleks on kaupleja ning teiseks pooleks tarbija ehk isik, kes on kaupa või teenust ostnud eravajaduseks.

Komisjoni istungil antakse sõna kaebuse teinud tarbijale, kes esitab oma nõude ja selle põhjenduse. Kauplejal on õigus esitada nõudele vastuväiteid. Komisjon teeb otsuse komisjoni istungi toimumise päeval või hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

NB! Tarbijakaebuste komisjonis on kaebuste lahendamine osapooltele tasuta.

Miks eelistada kaebuse menetlemist Tarbijakaebuste komisjonis, mitte kohtus?

Tarbija võib valida, kas pöörduda kaebuse lahendamiseks otse kohtusse või otsustada kirjeldatud kohtuvälise süsteemi kasuks. Kohtuvälised kaebuste lahendamise mudelid on väga levinud kogu Euroopas. Tarbija ja ka kaupleja jaoks on võrreldes kohtuvaidlusega tegemist probleemi tunduvalt lihtsama, mugavama ning vähem aega ja raha nõudva lahendusega.

Alati jääb tarbijale võimalus pöörduda viimase sammuna oma õiguste kaitseks kohtusse, sest on ka selliseid probleeme, mille lahendamiseks ei ole õigust tarbijakaitseametnikel ja isegi tarbijakaebuste komisjonil (näiteks nõue moraalse kahju hüvitamiseks).

OLE TEADLIK!

•Kui Sa ei tea oma õigusi kaebuse esitamisel, küsi julgelt nõu tarbijakaitsespetsialistidelt.


•Esimeseks sammuks kaebuse esitamisel on pöörduda kaupleja poole. Kui suulise kaebuse peale ei reageerita, esita kaebus kirjalikult. Kaebusele lisa ostutšeki koopia.


• Kaupleja peab Sinu kaebusele vastama kirjalikult 15 päeva jooksul.

•Kui müüja ei vasta, keeldub kaebust lahendamast või Sa ei ole müüja pakutud lahendiga nõus, võid abi saamiseks pöörduda Tarbijakaitseameti poole, kellel on õigus alustada sinu kaebuse lahendamiseks menetlust.


•Vajaduse korral võid järgmise sammuna pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole, mis tegutseb kohtuvälise vaidlusi lahendava institutsioonina.


•Kui kohtuväliselt ei õnnestu kaebust lahendada, on Sul alati õigus pöörduda viimase sammuna oma õiguste kaitseks kohtusse.

Lisateavet oma tarbijaõiguste kohta saad Tarbijakaitse infoliinilt 1330 või 620 1707 (E-R kell 8.00-16.30).