Notice: Undefined offset: 0 in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 696 Kallaste Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 608 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/np47259/domains/kallaste.ee/public_html/vana/index.php on line 609 Võidu tänava, Tööstuse tänava ja linna põhjapiiri vahelise ala tööstuspargi detailplaneering

Kallaste Linnavolikogu algatas 5.XI 2010 otsusega nr 22 Võidu tänava, Tööstuse tänava ja linna põhjapiiri vahelise ala tööstuspargi detailplaneeringu koostamise ja planeeringuga kaasneva eeldatavalt olulise keskkonnamõju strateegilise hindamise. Ala pindala on ca 4,2 ha. Detailplaneeringu ala hõlmab kinnistuid Tööstuse tn 9, Tööstuse tn 5, Tööstuse tn 3, Tööstuse tn 3a ja nende vahelise reformimata riigimaa kuni Võidu tänavani ning Kallaste paisjärve ala kuni linna põhjapiirini. Planeeringu eesmärgiks on õigusliku aluse loomine alale kalakasvatuse inkubaatori ja laevade doki rajamiseks, ala kruntideks jagamine ning ehitusõiguse määramine äri-ja tootmiseesmärgiga hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks, haljastuse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahenduse leidmine.